СПА комплекс ще се издигне в парк "Резиденция Лозенец", район Лозенец, стана ясно вчера от представянето на проекта за ПУП.

Според заповедта на кмета на района Константин Павлов днес се проведе обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план- изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ – I „за резиденция“, ПИ с идентификатор 68134.901.1131, кв. 145, м. „Лозенец- IIч.“ по плана на гр. София, пише столица.бг.

В столичния хотел "Хемус" бе представен ПУП-ът. В резиденцията има терен, около 3 декара, който е със специален статут на зелена площ и там могат да се строят  зоопаркове, ботанически градини, мемориални комплекси и балнеоложки комплекси.


В източната част на терена в резиденция Лозенец строителството ще е двуетажно, а в западната - триетажно, като ПУП-ът е съобразен с показателите на ОУП на Столична община, казаха на представянето. Проектът предвижда развитие на СПА комплекс с рекреационни процедури с плътност на застрояване 1020 кв. м и разгъната засторена площ 3050 кв. м.

Височината на сградата в източната част е с кота корниз 10 м и в западната - 15 м. "Спазени са всички отстояния - 15 м от улицата и 6 м от бул. Джеймс Баучер. Има експертна оцнка от ландшафтен архитект и настоящата зеленината е описана подробно. Застрояването ще е в свободната зона, където няма растителност. 

Според Столична община имало проект за озеленяване и се запазва съществуващата растителност и ще има нови широколистни дървета", казаха още при представянето на проекта за ПУП за застрояването на парк "Резиденция Лозенец".

Според заповедта на районния кмет Константин Павлов становища, предложения и възражения могат да се внасят в кметството на Лозенец до 7 август т. г. На 14 август ще бъде заключителната дискусия и на нея трябва да се поканят всички, които са представили писмени становища.