Критичната бройка на преминали границата ни имигранти, която е определена, са 5000. Към момента са над 4500 души и се очаква до няколко дни да се достигне критичната бройката. Оттам следва процедура, при която ще искаме солидарно отношение от останалите държави-членки на ЕС за транспортиране на част от тези бежанци на тази територия. Това каза пред БНР главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.
По отношение на капацитета на центровете за настаняване на бежанци Лазаров каза: &quot;В момента в Елхово създаваме място, където първоначално ще престоят 24 часа задържаните лица. От там нататък изграждаме разпределителен център също в Елхово, в който ще влязат всички, които са минали нелегално през границата. Там се извършва съответната оценка за всяко едно лице, извършват се съответните медицински прегледи, работят служителите от Агенция за бежанците - с оглед на това какви са мотивите, причините и евентуално се преценява вече лицето на базата на информацията и на това какво волеизявление е направило, накъде ще бъде пренасочено &ndash; дали към домовете на Дирекция &quot;Миграция&quot;, които са от затворен тип, или към домовете на Агенцията за бежанците. Работим във Враждебна, на Военна рампа в София, където се работи по настаняването на лицата. Отделно в бившите казарми в Момчилград за около 1000 души също се създават предпоставки да приемат част от този миграционен натиск, така че имаме вече около над 2000 места, които ще развием в перспектива. В Харманли имаме изграден лагер, който е определен още в първите данни за създаването на кризисната ситуация&quot;.<br /> <br /> На въпрос как се проверява миналото на бежанците и рискът от навлизане на хора, извършвали престъпления или издирвани за тероризъм, главният секретар на МВР обясни: &quot;Наличието на този риск върви паралелно с кризата, но това, което правим ние, е да работим по модела, който са предоставили нашите европейски и евроатлантически партньори и се стремим, и сме създали абсолютно същия алгоритъм, който ползват и те за борба с тероризма, за борба с кризи и всички мерки, които сме взели&quot;.<br /> <br /> Лазаров заяви, че риск от тероризъм в България същетсвува още от терористичния акт в Сарафово: &quot;При извършването на такъв терористичен акт един от основните критерии, когато се прави анализ на риска, всъщност са последствията от акта и самото му наличие. Така че от извършването на този акт ние имаме изменена среда за сигурност&quot;.<br /> <br /> По отношение на ситуацията на границата с Турция Лазаров заяви: &quot;Ако се има предвид усилване на охраната на границата или практическо затваряне за преминаване &ndash; за това са необходими около 3000 служители и ще струва между 10 и 11 млн. лв. месечно на страната. На практика ние имаме 274-километрова граница, от която на 58 км имаме изградено интегрирано наблюдение. В останалата част нямаме. В момента се разширява обхватът на тази система, но това ще стане бавно във времето. От друга страна обаче, 30% от лицата, които влизат, обикновено са деца, придружени от майките си, т.е. на практика имаме над 50% жени и деца. Дори и да разположим, грубо казано, жива сила на границата, отсреща като застанат жените и децата &ndash; как ще реагираме? Имайте предвид, че към нас ще се насочат всички европейски партньори и ще засилят вниманието си вследствие на тези действия. Другото, което се забелязва, е, че на практика гърците са взели мерки и са затворили своята граница. От тази връзка бежанците са се насочили основно към морската територия на Гърция, но вследствие на засиленото международно присъствие в териториалните води на Гърция, аз очаквам този поток да се насочи към България&quot;./БЛИЦ<br /> <br />