На всеки две години се организира и младежки лагер, който това лято се проведе в хотел "Тишина" в Приморско.
На асамблеята присъстват представители на 24 държави. Членовете на борда на директорите на европейската организация правят отчети от миналогодишната среща в Берлин, взимат решения по финансови въпроси и ще гласуват нови решения. По програма се разискват и различни теми, а също се представят и новите членове в съюза.<br /> <br /> В България глухите са между 8 и 9 хиляди души, като тази година е юбилейна за тях, тъй като се навършват 80 години от създаване на Съюза на глухите в България. Социална подкрепа, провеждане на културни събития, специални програми за хората с увреден слух са част от дейностите, осъществявани от тази неправителствена организация. <br /> <br /> Председател на Съюза на глухите е Васил Панев, а дейността на съюза активно се подпомага от веригата павилиони Lafka. Към съюза действа и Младежка организация (МОСГ), в която членуват хора между 18 и 30 години - хора с увреден слух или тежко чуващи. <br /> <br /> Председателят на младежката организация Софийка Нинова управлява втори мандат и е главният инициатор лагерът тази година да се проведе в България.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />