От 12 юли 2021 по време на техническия преглед на автомобила ще се поставят нови стикери с чипове. Те ще отразяват екологичната група, в която попада колата ви.


Досега не бяха ясни точните параметри на петте групи, но те вече са ясни и са добавени към текста на наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност.

Колите ще бъдат разделяни на пет групи на базата на два критерия: година на производство и конкретни измервания за вредните емисии по време на техническия преглед.

В пета група ще попадат електромобилите, водородните автомобили и хибридите с кабел за зареждане (само плъгин хибридите). За обикновените хибриди без кабел за зареждане ще важат измерванията за всички останали типове автомобили.

Ето и таблицата такава, каквато е според наредбата:

Новите стикери ще се поставят в средата на предното стъкло (зад огледалото) и ще важат една година до следващия преглед. Българската екологична група е различна от екологичната категория, определена от производителя. В чипа на стикера ще се съдържа пълната информация от техническия преглед, а досегашните стикери вече няма да се поставят.

На по-късен етап на базата на петте категории общините ще имат право да отказват достъп на някои групи автомобили в центъра на големите градове, например в дни със силно замърсяване на въздуха.

От 12 януари 2022 резултатите от измерванията в пунктовете за техническа изправност ще постъпват автоматично в системата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и системата автоматично ще определя в коя екологична група попада автомобилът ви.

Според агенцията това ще предотврати фиктивните прегледи, при които служителите на пунктовете да определят дали автомобилът попада в по-висока категория.