На 24 август ще бъдат изплатени обезщетенията на засегнатите земеделци от пожарите в Хасковско. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, която е на посещение в село Рогазиново в Община Харманли, за да се срещне със земеделски производители, засегнати от пожарите, пише Фокус.

Министърът уточни, че през следващата седмица ще се подават документи и заявления, след което ще бъде проверена и тяхната истинност, тоест дали декларираните площи и животни реално са унищожени.

„За последствията и пораженията от пожара в Хасковска област са установени над 10 000 дка опожарени площи, включително от тях постоянно затревени площи, тоест такива, които служат за изхранване на животните на земеделските стопани. Ще приложим подкрепа схема de minimis до 400 000 лв. общ бюджет със ставка за постоянно затревените площи, пасища, ливади, люцерна", каза Танева.

"Установили сме и няколко фермера с трайни насаждения. Към момента броят на пострадалите земеделски стопани е 54, включително един от тях с 9 изгорели животни. За животните сме приели обезщетение до 1 000 лв. на животинска единица“, обясни Десислава Танева.

Земеделският министър посочи също, че за изгорелите пасища обезщетението ще е 30 лв. на декар. Средствата са извън субсидията, която земеделците по принцип получават. 40 лв. на декар е обезщетението за фуражни култури, а 120 лв. на декар за трайни насаждения.