Танцьорка в чужбина съди НОИ да я признае за балерина, за да може да се пенсионира. Трудът на хората, занимаващи се с балетно изкуство, се води първа категория и те се пенсионират по-рано.

Жената има стаж и като акробатка и води битка и за него, като този път целта  е той да бъде признат като труд втора категория. На първа инстанция Пловдивският административен съд отхвърля претенциите  като неоснователни, но тя има опция да обжалва пред ВАС. 

Жената подала заявление за пенсиониране в НОИ на 4 януари 2016-а, когато била на възраст 54 години, 4 месеца и 8 дни. При това положение би могла да се пенсионира, ако има 25 години стаж като балерина. По документи обаче това не се водело така и от осигурителния институт я отрязали. Тогава жената потърсила правата си в съда и поискала времето от 1 януари 1989-а до 30 юни 1994 г., в което е работила като танцьорка в чужбина, да бъде признато като период с полаган първа категория труд. Нужните документи обаче не са били представени, а и назначената по делото експертиза доказва, че дори да бъде направеното исканото преизчисление, жената пак не би събрала нужния брой точки. Същото важи и за двете  години стаж като акробатка в края на 80-те. 

Така съдът счита, че отказът на НОИ е правилен.