Община Тетевен спечели проект "Общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса - професионално, достъпно, удобно" по Оперативна програма "Административен капацитет". Проектът е на стойност 302 048 лева. Срокът за изпълнение е 14 месеца.
С изпълнението на проекта, администрацията в Тетевен има за цел да осигури модерно, лесно и удобно обслужване на гражданите и бизнеса, съобщи днес Община Тетевен. <br /> Очакваните резултати са повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация и 12-те кметства в общината; повишаване качеството на обслужването на гражданите и бизнеса и специално на хората в неравностойно положение; осигурен достъп до публичните регистри на администрацията за гражданите и бизнеса от цялата селищна система; създаване на условия за ежедневна оценка за удовлетвореността на гражданите от качеството на предоставяните услуги от Община Тетевен. <br /> <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ.<br /> </b>