От „ТЕЦ-Бобов Дол“ ЕАД разпространиха позиция, в която отговарят на днешните изявления на прокуратурата в Дупница, според които топлофикационната централа има вина за обгазяването на Перник. 

Ето какво се казва в позицията:

„ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД има както действащо Комплексно разрешително, така и разрешение за изгаряне на отпадъци и включително подписана нотификация за внос на отпадъци. Всички тези документи са подписани от МОСВ, РИОСВ – Перник и Изпълнителна агенция по околна среда. Предоставили сме ги и на всички разследващи органи.
 
При нас няма наличие на опасни отпадъци и никой не е доказал това.
 
Включени сме в един безумен сценарий на един зле управляван апарат. Служителите на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД са карани да пишат обяснения, от няколко дена е спряна нормалната работна дейност на Централата.
 
Не искаме да бъдем част от сценарии на институциите, които не могат да управляват работния си процес адекватно и си търсят жертва.
 
„ТЕЦ-Бобов Дол“ ЕАД разполага със следното:
  1. Решение от МОСВ за пробно изгаряне на отпадъци. Подписано от заместник министър, МОСВ
  2. Подписано и издадено решение от страна на МОСВ за внос на отпадъци, получател „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. Подписано и издадено от заместник-министър и директор Дирекция „УООП“, МОСВ
  3. Подписано разрешение за изгаряне на отпадъци на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. Подписано от Директор на РИОСВ Перник
  4. Решение за издаване на Комплексно разрешително. Издадено от Изпълнителна агенция по околна среда.
 
При поискване от наша страна можем да предоставим документите!
 
17.01.2020 г.                                                                   От Ръководството на
„ТЕЦ-Бобов Дол“ ЕАД