Инж. Христов, според Вас, работили се за развитието на Вашия сектор. Може ли да кажем, че той е на нивото на останалите страни в ЕС?
 

Зависи за кои страни говорим. Ясно че сме все още далеч от страни като Франция или Германия, но на Балканите стоим добре.Смятам, че сектор "Енергетика" се развива и модернизира, но не достатъчно, а ние отделните предприятията сме тези, които трябва да гарантираме по-голямата независимост на българската енергетика от външни фактори.
 
Контролът върху нас през последните години стана много сериозен, което е важно и е гарант, че няма да се допускат никакви своеволия. Всички от бранша работим много стриктно и спазваме българското и европейско законодателство, защото сме "гледани под лупа" и санкциите са жестоки.
 
Всеки един от нас, чрез дейността си, допринася за енергетиката в България и всички заедно трябва да продължим да работим така, че енергетиката да се развива чисто, екологично и да има перспектива.
 
Конкретно Вие като Предприятие с какво допринасяте?
 
Ние непрекъсното инвестираме във внедряване на модерни технологии. Вярваме, че това ще допринесе за устойчивото развитие на Предприятието. Непрекъснато осъвършенстваме системите си, за да са в добро техническо състояние и за да спазваме екологичните норми.
 
Какви стъпки предприехте за подобряване на работата на ТЕЦ-а?
 
Първите стъпки, които бяха направени бяха свързани с подобряването на чисто икономически показатели,а  също така и на екологичните. Следващата стъпка бе започване на прилагане на метода за оползотворяване на РДФ, след получено комплексно разрешение.
 
Смятате ли, че оползотворяването на РДФ е бъдещето?
 
Така показват европейските практики и политики. Промените в екологичното законодателство са много динамични и стават все по-строги. Необходимо е да сме в крак с всички новости. Използваната технология за третиране на РДФ и въведеният вътрешен ред в Дружествата, осигуряват ефективно оползотворяване на РДФ. Вътрешно-фирмената уредба, отчетност и техническо обезпечение на дейностите осигуряват нормалната експлоатация на всички технически мощности, притежавани от Дружествата.
 
Въведените в експлоатация инсталации позволяват на Предприятието ни да затворят напълно цикъла по преработка на отпадъците и превръщането им в гориво, което ще се използва като алтернатива на въглищата. Принципите, на които Предприятието залага при процеса на оползотворяване на РДФ и за изпълението на поставените цели са минимизиране на количеството отпадъци и стриктно съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно им управление.
 
Какви отпадъци  оползотворявате?Виждам, че държите на думата „оползотворяване“.
 
Държа, защото е много точна. От РДФ се извлича именно полза за икономиката, за екологията и за страната ни. Иначе РДФ не е точно „отпадък“ в общоприетия битов смисъл на думата, той се получава от  вече пречистени отпадъци , които след това се преработват отново ,за да станат най-накрая гориво.

Смятате ли, че може да привлечете младите да работят при Вас и да останат тук, в Бобов дол?
Зависи в частност от нас като Предприятие, както и от държавата като общата политика в енергетиката,  какво ще предложим на младите. Те искат добри условия на труд и заплащане, отговарящо на усилията, които полагат. Ние ценим труда на работещите в ТЕЦ-а, защото без всички тези хора няма да се развиваме нито ние, нито Бобов дол, нито   икономиката на страна като цяло. Няма ли икономика, няма и перспектива за България. А за сравнително малка община като Бобов дол, мисля, че предприятие като нашето е от изключителна важност.