Първата констатация е, че Механизмът работи. По-важното е, че от извънредно мероприятие, стартирало малко или много "на мускули", той се превръща в рутина, в най-добрия смисъл на думата. Няма как този резултат да бъде постигнат само и единствено на база на усилието на Министерството на образованието и науката. За тази цел е необходимо да се мобилзират още социални работници, полицаи, служители на местната власт, медиатори и т.н. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев на брифинг след заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.

Това се случва не като кампанийно мероприятие и не само преди началото на учебната година. За последните две години, откакто Механизмът е стартирал, са върнати общо 40 029 деца и ученици, които останаха в образователната система. Специално за учебната 2018/2019 година нови 19 077 деца и ученици са записани за първи път или са върнати в детска градина или в клас, като 18 255 са останали там до момента. Броят на новоотпадналите за тази учебна година е намалял три пъти и за първи път бележи значителен спад - 5200 деца и ученици, съобщи той.

Като база за сравнение, за учебната 2017/2018 година броят на отпадналите е бил 14 058. За учебната 2016/2017 броят на отпадналите е бил 20 092. В сравнение с учебната 2016/2017 година броят на отпадналите е намалял четири пъти, подчерта вицепремиерът.

Основното образование трябва да бъде задължително по Конституция, както е било в Търновската конституция. Мисля, че чл. 53 трябва да бъде редактиран и основното образование да е задължително. Това със сигурност би дало по-голяма сила на всички институции при работата по Механизма, заяви Дончев.