Приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) не са достатъчни за изплащане на пенсиите. Затова само за първите десет месеца на годината от събраните данъци в републиканския бюджет към бюджета на ДОО са преведени 6,38 млрд. лв., пише "Труд".

За изплащане на пенсии от януари до октомври са дадени 12,56 млрд. лв., което е с 1,647 млрд. лв., или с 15,1% повече спрямо същия период на миналата година, обявиха от НОИ.

По-високите разходи се дължат на увеличенията на пенсиите, които бяха направени от 1 юли и от 1 октомври тази година.

За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите от януари до юни са дадени 742,9 млн. лв. Тези пари не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г., а са средства, които бяха заделени за целта от бюджета за миналата година. За еднократни добавки от 75 лв. На ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лв.

Тези средства също не са от бюджета на ДОО за 2022 г., а бяха заделени с решение на правителството от бюджета за миналата година. За изплащане на допълнителни компенсации с цел общата сума на пенсии и ковид добавки през първата половина на годината да не е по-малка от получените от пенсионерите сума през декември 2021 г., са изразходвани 101,6 млн. лв. А за изплащане на т.нар. „великденски добавки“ от 70 лв. на всеки пенсионер са дадени 143,3 млн. лв.

Към края на октомври общият размер на разходи на държавното обществено осигуряване възлизат на 14,567 млрд. лв., или 79,9% от заложените в плана за цялата година. Разходите са с 1,323 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година. Същевременно общият размер на приходите в бюджета на ДОО е 8,156 млрд. лв., което представляват 84,3% от пана за цялата година. Постъпилите приходи са със 718 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО, след пенсиите, са разходите за изплащане на обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към края на октомври те са в размер на 1,721 млрд. лв., или 75,3% от плана за цялата година. Тези разходи са с 65,3 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

За обезщетяване на работници, които не са получили заплатите си от фалирали фирми, за десет месеца са изплатени 1,1 млн. лв., или 23,3% от плана за годината. Направените разходи от фонда „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ са с 2,177 млн. лв. По малко спрямо миналата година. А общият размер на приходите във фонда са 2,147 млн. лв. и са повече от направените разходи.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук