МБАЛ "Св. Анна" – София, МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Ловеч и клиниката "Аугсбург" - академичната болница към университета "Лудвиг - Максимилиян" в Мюнхен, подписаха тристранно споразумение за сътрудничество. Документът бе подписан в МБАЛ "София". Той разширява страните по подписания на 16.07.2008 г. договор, като сега включва и МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Ловеч, съобщиха днес от община Ловеч.
Споразумението предвижда сътрудничество в сферата на здравеопазването и здравния мениджмънт и по-специално обмяна на опит за структурата и организацията в здравните услуги и по актуални теми в медицината и здравето. Договорът предвижда страните да си сътрудничат в следните специализираните области: мерки за осигуряване на лечебната и долечебната дейност; прилагане на последните научни постижения в медицината в областта на медицинските грижи за хоспитализираните пациенти с пластични и сърдечно-съдови заболявания; телемедицина; сърдечно-съдови, чернодробни, бъбречни заболявания и диализата; неврохирургия; урология и ортопедия, висцерална хирургия.
Сътрудничеството между МБАЛ "Св. Анна" – София, МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Ловеч и "Клиникум Аугсбург" ще обхване и специализации за лекари, сестри и мениджъри, осигуряване на българските партньори на онлайн достъп до най-нови научни публикации чрез интегрираната библиотечна система на "Клиникум Аугсбург".
Други форми на научен обмен са създаването на пилотни следдипломни програми в ключови медицински дисциплини – кардиология, сърдечно-съдова хирургия, неврология и неврохирургия, вътрешни болести, медицинска онкология с провеждане два пъти годишно на блок-лекции с участието на признати международни експерти. Във всички ключови медицински дисциплини предстои да бъдат открити дългосрочни международни професури в МБАЛ "Св.Анна" за експерти от "Клиникум Аугсбург".
Гергана Димитрова, БЛИЦ