Общините Асеновград, Първомай и Садово ще имат общо сметище, стана ясно днес. Регионалният център за обезвреждане на твърди битови отпадъци ще се намира в местността “Капсида” и ще е на площ от 208 декара.
Сметището ще обслужва и трите общини и затова е избрано удобно и за трите общински центъра местоположение. За изграждането на сметището е създадено смесено дружество между трите общини „Тракия еко“, в което е включена и фирма “Мариос Педерсен“. Финансирането на депото ще се извърши от трите общини. То ще бъде изградено на три етапа. През първия етап се предвижда да бъдат изградени 7 клетки за битови отпадъци на обща площ от 1300 кв.м, една клетка за инертни отпадъци и помпена станция, която ще обслужва депото. Кметствата на Асеновград, Първомай и Садово организират обществено обсъждане за изграждането на Регионалния център за обезвреждане на твърди битови отпадъци. Обсъждането се организира във връзка със Закона за опазването на околната среда. /Димана Тодорова, БЛИЦ