Най-важните технологии през 2021 г. ще бъдат изкуственият интелект (AI), мрежите от пето поколение (5G) и интернет на нещата (IoT), според ново глобално проучване сред ИТ ръководители и технически директори от професионалната организация IEEE.

По-конкретно, почти една трета (32%) от респондентите посочват изкуствения разум и машинното самообучение, следвани от 5G (20%) и IoT (14%). 

Производството (19%), здравеопазването (18%), финансовите услуги (15%) и образованието (13%) са секторите, за които повечето специалисти вярват, че ще бъдат най-силно повлияни от технологиите през 2021 г., според анкетираните ИТ лидери и главни технически директори.

„Дигитализацията рязко се увеличи през тази година и тенденцията ще бъде още по-голяма през 2021 г.”, заяви Милен Ганев, съдружник в българската софтуерна компания E-CARD, която е в топ 50 на Европа.

Според него най-голямото предизвикателство за догодина ще бъде в справянето с различните аспекти на възстановяване от COVID-19 и текущите бизнес-дейности, повлияни от новата обстановка. Тези предизвикателства включват постоянната хибридна офисно-дистанционна работна структура, повторното отваряне на офисите и съоръженията и завръщането на работещите и управлението на постоянна отдалечена работа. 

Анкетираните ИТ директори и технически директори заявяват, че са ускорили възприемането на някои технологии поради пандемията: 
Повече от половината (55%) от анкетираните са ускорили възприемането на облачни изчисления; 52% са ускорили възприемането на 5G; 51% са ускорили внедряванията на изкуствен интелект и машинно обучение. 

Възприемането на IoT (42%), на подобрената и виртуалната реалност (35%) и на технологиите за видеоконферентна връзка (35%) също са ускорени поради глобалната пандемия, сочи анализът на IEEE.

Една положителна констатация е, че в сравнение с преди година – ИТ директорите и техническите шефове виждат своите компании по-добре подготвени да реагират на потенциално катастрофален срив от типа пробив в данните или природно бедствие. Нещо повече: от тези, които са заявили, че са по-добре подготвени, 58% са категорични, че COVID-19 е повишил тяхното ниво на готовност. 

На въпроса кои технологии ще имат най-голямо въздействие върху глобалното възстановяване след COVID-19 всеки четвърти (25%) от анкетираните е отговорил, че това са изкуственият интелект и машинното обучение. „Това показва, че има нарастващо възприемане и оценяване на тези технологии“, посочи Милен Ганев. 

Водещите две опасения за ИТ директорите и техническите директори що се отнася до киберсигурността са проблемите, свързани с мобилната работна сила.

Това обхваща случаите, в които служители въвеждат в употреба собствените си устройства за работа (37%), и гарантирането на сигурността на IoT инфраструктурите (35%). Това не е изненадващо, тъй като броят на свързаните устройства като смартфони, таблети, сензори, роботи и дронове се увеличава драстично, посочва IEEE. 

Констатациите от проучването говорят за готовността на индустрията да инвестира в изкуствен интелект и да се ангажира с изграждане на по-силни облачни инфраструктури, подчерта Милен Ганев от E-CARD.

По думите му това ще направи бизнеса не само по-печеливш, но и по-динамичен в отговор на антропогенните събития, каквото е пандемията. „Ще гарантира, че в бъдеще всеки бизнес може да поддържа дейността си така, че тя да е гладка и безпроблемна, дори и във фонов режим организацията да преразпределя и пренасочва ресурсите си”, допълни той.