Министър Цветанов е уволнил Калинка Пенчева. Той е подписал заповед за уволнението на говорителя на ОДМВР Варна Калинка Пенчева. Както е известно, скандалът избухна, след като Пенчева се обърна със “селски глупак” към Боян Максимов, който направи снимката на заспали полицаи в патрулна кола във Варна.
Пенчева обаче се ползва от специалната закрила по Кодекса на труда, тъй като е майка на дете до 6-годишна възраст. В тази връзка до Главна дирекция &bdquo;Инспекция по труда&rdquo; са изпратени заверени копия от материалите, събрани от проведеното дисциплинарното производство. След като вътрешният министър Цветан Цветанов се е запознал с тях, той е подписал заповедта за уволнението. <br /> Най-тежкото дисциплинарно наказание е наложено за това, че служителката е нарушила Етичния кодекс за поведение на държавните служители на МВР. За подобно нарушаване на служебната дисциплина по смисъла на чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР във връзка с чл. 230, ал. 2, т. 4 от ППЗМВР &ndash; деяния, несъвместими с етичните правила за поведение на държавните служители в МВР, с които се уронва престижът на службата, е предвидено налагане на дисциплинарно наказание &bdquo;уволнение&rdquo; и прекратяване на служебното правоотношение в МВР.<br /> <br />