През 2019 г. Европейската агенция за правоприлагане (ЕВРОПОЛ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) препотвърдиха намерението си за общи действия в борбата с нарушенията на права върху интелектуална собственост.

Сътрудничеството между двете служби, започнало през 2013 г. , беше активизирано и през 2016 г. със създаването на Координирана коалиция срещу престъпления върху интелектуалната собственост (IPC3).

Коалицията е специализирана служба в рамките на ЕВРОПОЛ, финансирана от СЕСИС. Тя координира и подкрепя трансгранични операции, насочени към справяне с престъпността срещу обектите на интелектуалната собственост в целия Европейски  съюз. 

Дейностите й обхващат сектори като фармация, производството и търговията с храни и напитки, пестициди, луксозни стоки, дрехи, електроника, авточасти, играчки и разпространение на аудио и видео материали. Иззети са фалшиви стоки на стойност над 980 милиона евро.
 
Над 100 групи за организирана престъпност са били идентифицирани в резултат на работата на Коалицията.

Разследванията, координирани от IPC3, са свързали нарушенията върху интелектуалната собственост  с престъпления срещу здравето и безопасността на потребителите, а също и с наркотрафик укриване на данъци, измами и финансиране на терористични дейности.