Нов шанс за работа за трайно безработните и хората без образование и квалификация дава правителството от началото на следващата година - една от програмите на Агенцията по заетостта, стартирала пилотно в 14 общини, става национална и ще осигури работни места и обучение за близо 9000 безработни българи, съобщава "Дарик".
Програмата "Работа" ще бъде финансирана чрез оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и ще обхване близо 200 общини с ниво на безработица, над средното за страната, съобщи в интервю за "Дарик" заместник-министърът на труда Зорница Русинова. Безработните ще бъдат наемани за 4 или за 8 часа, а във времето, в което не работят, ще подобряват своите компютърни, езикови и социални умения. По данни на Агенцията по заетостта към октомври в бюрата по труда са регистрирани близо 77 хиляди трайно безработни лица.

Около 1000 души, стояли без работа за повече от година и половина,  вече работят на различни позиции в областите Видин, Враца и Монтана, където стартира пилотно програмата "Работа".

В някои от общините в тези области равнището на безработица варира между 30 и 60 процента. От началото на следващата година тези работни места ще бъдат прехвърлени в програмата с европейско финансиране, и ще бъдат осигурени нови работни места в останалите части на страната. Работодатели могат да бъдат частни фирми или самите общини, а дейностите, в които ще се наемат безработните, трябва да са обществено-полезни, като озеленяване, поддръжка на пътища, организиране на културни събития, социални услуги. Заместник-министърът на труда Зорница Русинова даде следния пример.

Кандидатстването по програмата ще бъде чрез бюрата по труда, а по преценка на служителите съответният човек може да бъде насочен към професионално обучение. Ще има и курсове за подобряване на социалните, компютърните и езиковите умения, във времето, в което наетите не са на работа. Ако даден човек е нает на пълен работен ден, той ще получава минималната работна заплата, която от 1 януари се увеличава на 510 лева.