България е известна със своето богато културно и историческо наследство. Сред многото си забележителни селища, страната се гордее с няколко, които могат да претендират за титлата „най-старо село в България“.

Въпреки че трудно може да се определи еднозначно кое е най-старото село, нека разгледаме някои от най-древните и най-забележителни селища, които имат претенции за този почетен статус, пише МетеоБалканс.

1. Село Солницата, Провадия

Село Солницата се намира в близост до град Провадия и е едно от най-древните селища в Европа, датиращо от около 5500 г. пр. Хр. Археологическите разкопки показват, че тук е съществувало напреднало общество, занимаващо се със солодобив.

Откритието на селището, както и неговата укрепеност, свидетелства за високо развита цивилизация, която е използвала солта като важен търговски артикул.

2. Село Ситово, Пловдивска област

Село Ситово, разположено в Родопите, също може да се похвали със значителна древност. В близост до селото се намира Ситовският надпис, един от най-старите известни писмени документи в света, който остава неразгадан и до днес.

Освен това, районът около Ситово е богат на следи от древни цивилизации, които са оставили своите следи в различни форми.

3. Село Стойките, Смолянска област

Село Стойките е друго селище с дълга история. Намира се в сърцето на Родопите и е населено от хилядолетия. Археологически находки в района показват, че тук е имало поселение още по време на тракийската цивилизация. Стойките е известно и с уникалната си архитектура и традиции, които са се запазили през вековете.

4. Село Ковачевица, Благоевградска област

Ковачевица е живописно село, разположено в Югозападна България. Неговата история започва още в средните векове, но районът е бил обитаван още от древността.

Археологическите разкопки показват следи от тракийски и римски поселения, което свидетелства за древното присъствие на хора в района. Селото е известно със своите запазени каменни къщи и традиционна архитектура, които придават уникален облик на това културно наследство.

5. Село Бръшлян, Бургаска област

Село Бръшлян, разположено в Странджа планина, също може да се похвали с дълга и богата история. То е запазено в своя автентичен вид и е обявено за архитектурен и исторически резерват.

В района на Бръшлян са открити многобройни тракийски светилища и древни гробници, които свидетелстват за неговото древно минало.

Определянето на най-старото село в България е предизвикателна задача, тъй като различни селища имат претенции за тази титла, подкрепени от археологически и исторически доказателства.

Села като Солницата, Ситово, Стойките, Ковачевица и Бръшлян носят в себе си древни истории и традиции, които ги правят уникални и значими за културното наследство на България. Независимо кое село се смята за най-старо, всички те са неоспорими свидетели на дългия и богат исторически път на нашата страна.