В община Елхово обучават хотелиери, ресторантьори, представители на местната власт в умения за развитие на туристически бизнес, съобщи кореспондентът на Агенция Блиц в града.
 Обучението се проведе в с. Бръшлян и беше съпроводено с посещение на туристически обекти, разговор със собствениците им, представяне на добри практики. По време на срещата участниците дискутираха още теми като законодателство, политики и стратегии в областта на опазване на околната среда, възможности за разработване на екотуристически продукт в трансграничния регион България – Турция, политики, стратегии и законодателство по отношение на туристическото развитие, продукт и пазар на екотуризма и др.Представителите на хотелиерския и ресторантьорски бизнес се обучаваха в “Шато Медово” с. Медово. Те разискваха в областта на тенденции, маркетинг, законодателство на туризма, характеристики и видове на туристическите обекти, управление на туристическото предприятие. При посещение на хотели и ресторанти на място се запознаха със законови изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в тези обекти.Обученията са част от дейностите по проект ”Зелен туризъм в долината на Тунджа между Странджа и Сакар” и се водиха от г-жа Соня Енилова - председател на УС на Бургаска Регионална Туристическа Асоциация /БРТА/ и Член на Националния Съвет по Туризъм Р България.Основната цел на проекта е свързана със създаването на интегрален туристически продукт чрез ефективна и разумна употреба на съществуващите природни ресурси на местно равнище и привличане на чуждестранни туристи в региона. Проектът е на стойност почти 155 хил. евро, 16 хил. от които осигурява община Елхово. /БЛИЦ