Измерената мощност на дозата във вагона със скрап на влака, преминаващ през българо-сръбската граница, на гара „Драгоман”, е 0,3 микросиверта за час (при нормални за страната граници от 0,08 до 0,40 микросиверта за час). Вагонът не е опасен за населението от пограничния район. Той е отделен и е под охрана.
Специализиран екип на Министерството на извънредните ситуации и Агенцията за ядрено регулиране ще изземе източника и ще го транспортира за съхранение.
Припомняме, че по-рано сръбски медии предадоха, че сръбските митничари са открили на железопътната гара в Димитровград български влак, който е пренасял радиоактивен товар. Влакът се движел от България през Димитровград за Македония.
Според митническата администрация радиоактивността във вътрешността на вагоните е била 3000 пъти над допустимата. Излъчването на повърхността на вагоните пък е било 300 пъти над нормата. Нова проверка, извършена от граничните служби, потвърдила силната радиация. Цялата влакова композиция е била върната обратно в България. 
Влакът е бил натоварен на гара „Кремиковци“.  /БЛИЦ