Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР). С тях се въвежда механизъм за определяне на заплатите за най-ниските заемани длъжности в МВР, който влиза в сила от 1 януари 2025 година, пише Pariteni.bg 

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на държавните служители в МВР за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт (НСИ), като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за най-ниската изпълнителска длъжност - не по-малко от 1,2; а за най-ниската младша изпълнителска длъжност - не по-малко от 1,0, решиха депутатите. 

С редакционно предложение от Младен Маринов (ГЕРБ-СДС), направено в пленарната зала, коефициентите бяха допълнително увеличени. Първоначално се предвиждаше те да бъдат съответно 1,0 и 0,8.   

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на работещите по трудово правоотношение в МВР за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на Националния статистически институт, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за висше образование - не по-малко от 0,8; а за средно образование - не по-малко от 0,6. Предвижда се базата да се преизчислява ежегодно през първия месец на всяка година. 

В момента базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет, като месечното възнаграждение се увеличава със съответен коефициент спрямо базата.

Депутатите приеха базата за определяне на стипендията на курсантите в Академията на МВР да е в размер на 50 на сто от месечното възнаграждение на стажантите, назначени на изпълнителска длъжност. Христо Терзийски (ГЕРБ-СДС) обясни, че курсантите в Академията на МВР са около 650 на година и с този текст тяхната стипендия ще може да се актуализира съобразно нарастването на заплатите в МВР. 

Отменена беше възможност в населени места с население до 5000 души да се допуска осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и в екипи от двама служители. Органите за пожарна безопасност и защита на населението ще работят в екипи от минимум трима служители. 

Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“(ПП-ДБ) каза, че приветства по принцип осъвременяването на възнагражденията в МВР, но подходът в специален закон да се уреди такъв разход не бил правилен. Според него това трябва да се прави със закона за бюджета. 

Иван Иванов ("БСП за България") не се съгласи с Божанов и посочи, че именно тук е начинът да се урегулират възнагражденията в МВР. Той отбеляза, че там работят служители от три категории - по закона за МВР, по Закона за държавния служител и работещи по трудови правоотношения. Тези параграфи влизат в сила от 1 януари 2025 г. и с тях даваме посока как да се направи бюджетът за 2025 г., обясни Иванов. Той отбеляза, че в немалко дирекции заплатите са на изключително ниско ниво. Според него това ще бъде един добър стимул да се работи качествено в МВР и там да постъпват качествени хора.  

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) коментира, че не искат "да взривяват" бюджета. Ние просто искаме най-накрая да приключи темата с това полицаи и служители в МВР от всички категории всеки бюджет да тръгват да се молят по комисии да им увеличават или да им оправят заплатите, каза той и посочи, че тук е предложен съответен механизъм.

От "Възраждане" също посочиха, че ще подкрепят предложенията за увеличаване на заплатите на трите категории заети в МВР. Петър Петров ("Възраждане") коментира, че най-накрая трябва да бъде обърнато внимание на възнагражденията на най-ниските длъжности в МВР.

Георги Ганев (ПП-ДБ) посочи, че числеността на служители в МВР е доста голяма и дори минимално увеличение на средното заплащане означава стотици милиони ефект. Той коментира, че наистина има изключително ниско платени хора в системата и стартовото ниво е много зле платено, поради което няма кандидати, но има и хора, които са прекалено добре платени за работата, която вършат. Затова поиска да види вътрешни реформи.     

Една градина както трябва да бъде поливана, така и да бъде плевена, но двете неща не трябва да се обвързват, коментира Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС). Той отбеляза, че има общ недостиг на кадри, включително и в системата на МВР. 

По предложение на Йордан Цонев (ДПС) беше приета редакционна поправка всички текстове, които засягат заплати и възнаграждения, да влязат в сила от 1 януари 2025 г.  

След гласуването председателят на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) коментира, че са направили трудна крачка и благодари на депутатите от името на всички, при които ще се наредят да си вадят паспорти, номера на коли и на тези, на които ще звънят на телефон 112. 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук