От този месец (1 октомври) се забранява риболовът на балканска пъстърва и други пъстървови риби. Забраната е в сила до 31 януари включително, като причината е навлизането на този вид риби в размножителен период.

Освен това се забранява и извършването на риболов във водоемите, разположени над 1500 метра надморска височина за същия период.

Христомир Копчев от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Пловдив:

"Забраната е за улов на зимно размножаващите се видове - в случая пъстърва. Тя се размножава до 31 януари. Имаме го предвид, предприети са мерки. Графиците са разположени така, че да се наблюдават реките, където преобладава този вид".