Парламентът прие на първо четене промените в Закона за училищното и предучилищното образование.

"За" законопроекта гласуваха 105 народни представители, "против" - 4 и "въздържали се" - 52, с което той бе приет.

Предлаганите промени засягат задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца и контролът и функционирането на настоятелствата към детските градини.


Третата промяна е свързана със законова регламентация на обучението в електронна среда.

Тази година то се осъществи по Закона за мерките и действията по време на извънредно положение. Опитът показа, че този вид обучение може да се ползва при всякакви извънредни обстоятелства - грипни ваканции, климатични или други фактори, които не позволяват присъствено обучение.