Ако отговаряте на изискванията за подновяване на Вашата B1/B2 или C1/D виза по процедурата Drop-Box, вече можем да обработим Вашата кандидатура. Това съобщиха от Посолството на САЩ у нас.

Ако имате издадена виза B1/B2 или C1/D с пълна валидност, която е все още валидна или изтекла преди по-малко от 12 месеца, сега можете да кандидатствате за нова виза използвайки процедурата Drop-Box. Това означава, че можете да кандидатствате за подновяване без да идвате в посолството за интервю.


За пълен списък с изискванията и описание на процедурата за кандидатстване за виза без явяване на интервю, вижте тук