Телекоми начисляват такса преди разговорът да се осъществи. Потърпевш алармира, че, след като позвънил на телефон с код 0700, от отсрещната страна не получил отговор. Впоследствие обаче установил, че в месечната си сметка за телефон му е таксуван за неосъществения разговор. По 29 стотинки за свободен сигнал е заплатил потребителят, става ясно от фактурата, предоставена на „Телеграф“.

„Потърпевшият трябва да предяви претенцията си към телефонния оператор, с който е сключил договор. При неосъществен разговор потребителите имат право да претендират, че съответната начисленасума не се дължи от тях“, обясниха от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

„Получавали сме много такива сигнали. Случвало се е телекомът да каже, че това е техническа грешка. Ако обаче потребителите не си търсят правата, то това начисляване може да се появи и в следващия месец и от мобилния оператор да се направят, че нищо не се е случило“,  уточняват от КЗП.

Телефонните разговори към телефони, които започват с код 0700 се таксуват по-различно от стандартните такси, обясняват от потребителската комисия. Той е връзката ни с държавни институции, банки, застрахователни и енергодружества. Тъй като 0700 е национален номер, той може да бъде избран от всяка точка на страната. Оказва се обаче, че много от абонатите не знаят, че разговорът може да им излезе солено, особено когато обаждането е от мобилен телефон. От КЗП обясниха, че във всеки индивидуален договор със съответния телефон има клауза, в която е описана тарифата, на която се таксуват разговорите с институциите, чиито телефони започват с този код.