Още девет висши функционери на бившата Българска комунистическа партия и членове на МС осъдиха държавата в Страсбург за нарушения по прословутото Дело № 3 за помощите , раздавани на държави и партии от Третия свят.
Евросъдът призна, че България не е осигурила справедлив процес в разумен срок на Стоян Михайлов, Станиш Бонев, Емил Христов, Милко Балев /вече покойник/ , Йордан Йотов, Григор Стоичков, Иван Илиев, Георги Караманев и Георги Йорданов. Близо 8 години те бяха разследвани за това , че в периода 1981-1989 г. като членове на партийния и държавния елит са взели участие в решенията за раздаване на помощи на обща сума 243 537 000 тогавашни лева. <br /> Евросъдът не присъжда обезщетение на нито един от деветимата, тъй като те не са предявили парични претенции. Не се присъждат и разноски по делото. За жалбоподателите се оказва достатъчно удоволетворение признанието на Страсбург, че процесът срещу тях продължил 7 години, 11 месеца и 19 дни /до 27 март 2000 г./ без да влезе в съда , е надхвърлил границите на всякакъв разумен срок. Решението на съда е само 5 страници, тъй като изцяло се позовава на мотивите по делата на бившия премиер Андрей Луканов и бившия член на политбюро Огнян Дойнов. /БЛИЦ