Петнайсет вероизповедания се обявяват срещу легализирането на фактическите съжителства без брак, предвидено в промените на новия Семеен кодекс.
В  отворено писмо те посочват, че в проекта на Семеен кодекс не се предвиждат забрани за регистриране на фактическото съпружеско съжителство, за разлика от реда за сключване на брак. Това означава, че и лица с неразтрогнат граждански брак могат да сключват фактически брак, което ще доведе до легализиране на полигамията в България, отбелязват вероизповеданията. Те посочват, че липсата на забрана за сключване на съпружеско фактическо съжителство между роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и между лица, които страдат от душевни и опасни за живота и здравето болести, са предпоставка за увеличаване на моралната деградация в обществото. Сред противниците на този начин на съжителство е Апостолската реформирана църква. Отвореното писмо е адресирано до президента, премиера, до председателите на парламентарно представените партии, до Комисията по правата на човека и вероизповеданията към парламента и до Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет. /БЛИЦ