- Ало, обаждаме се от полицията. Мъжът ви, като се върна от чужбина, спазва ли 14-дневната карантина?

- От вас чувам, че се е върнал!