Вземането на шофьорската книжка и спирането на автомобила от движение заради неплатени глоби ограничават непропорционално основни права и свободи на гражданите. Това са казва в Становище на Върховния касационен съд, изпратено на Конституционния съд. (Пълният текст четете ТУК).

В средата на юли омбудсманът Диана Ковачева внесе искане да се обявят за противоконституционни текстовете от Закона за движение по пътищата, с които се налагат тези принудителни административни мерки.


Месец по-рано МВР започна акция по границите, с която попречи на хората свободно да напускат пределите на страната - право записано ясно в Конституцията.

Становището на ВКС, изготвено от съдия Борислав Белазелков, подкрепя изцяло искането на омбудсмана, съобщи сайтът „Лекс“.

В документа се сочи, че неиздължаването след изтичането на срока за доброволно изпълнение е неправомерно, но „не съставлява нито престъпление, нито административно нарушение“.

И още „всяка лична принуда срещу длъжник по парично вземане е недопустима“. С вземането на книжката длъжникът може да се окаже лишен от доходи, а ако е социално слаб да чака изтичането на давност.

Спирането на МПС-то от движение лишава неоправдано човекът от възможността да си ползва автомобила и може да засегне и чужди права, ако колата е съпружеска имуществена общност.