С Интегрирана система за обмен на информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ ще се следи за плащането на винетки и тол такси в реално време.


Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, по време на парламентарния контрол.

Тя посочи, че тестовете са приключили в повечето институции. Идеята е институциите да си сътрудничат с цел да се увеличи събираемостта на пътните такси. Чрез обмена на тази информация между съответните институции ще може да се събира информация за лицата, на които са регистрирани автомобилите.

Също така ще могат да се налагат глоби за неспазване на изискванията за заплащане на пътни такси. В резултат на интеграцията МВР и Агенция „Митници“ ще получат информация в реално време относно движението на пътни превозни средства по платените пътища в България.

Системата би могла да се обнови и да се включат още институции и информация с цел по-лесен достъп до информация между отделните институции. Сумата за изграждането й струва 1,4 млн. лева.