Пловдивският адвокат Кристиан Гьошев спечели дело прецедент срещу държавата. Това съобщи "Марица". Делото е прецедент, защото за първи път държавата е осъдена от български съд да заплати обезщетение за това, че е бездействала и не е осигурила възможност чрез закон да бъде изпълнено решение на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

През 2011 г. на Гьошев е наложена глоба в размер на 30 лв. от МВР. Не му е дадена възможност да я обжалва пред съд, защото според действащите тогава норми на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) е бил ограничен достъпа до съдебния контрол за глоби до 50 лв.  

През 2012 г. Конституционният съд обявява за противоконституционна тази ограничаваща норма в ЗДвП. След като пловдивският адвокат се обръща към съда в Страсбург, през 2018 излиза решението, с което се казва, че са нарушени правата му и че има право на съдебен процес, в крайна сметка да разбере виновен ли е или не.

И тогава – през 2012 г. и след това – през 2018 г. след решението на Европейския съд по правата на човека, Народното събрание не е приело закон, който да даде възможност на засегнатите и глобени тогава, да обжалват пред български съд своите санкции. Гьошев иска Прокуратурата да възобнови делото му, но получава няколко откази с мотив, че в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) няма такава правна възможност, докато в ГПК и НПК има.

През 2021 г., Парламентът приема изменение на закона, чрез което след осъждане от съда в Страсбург пострадалият от нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека да има възможност да възобнови делото си, но тъй като изменението на закона е ново, то той не обхваща старите случаи, какъвто е и този на Гьошев.

"Така на практика се оказах „заключен“ между двата текста на закона – стария и новия. Така ме лишават от правото да разбера дали съм виновен или не", коментира адв. Гьошев. 

Така се стига до 19 февруари тази година, когато Софийският районен съд присъжда на пловдивския юрист 1000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като е отхвърлил останалата претенция до поисканите от него 6000 лв. Той обаче счита, че това обезщетение е твърде ниско и несправедливо и че ще го обжалва пред Софийския градски съд.

Гьошев акцентира, че не са важни 30-те лева, които са станали повод за делото, а това, че се е стигнало до прецедентно дело и прецедентно решение. 

По това дело Кристиан Гьошев е бил представляван от колегата си адв. Андреан Славчев – специалист по човешките права, представителство пред ЕСПЧ и преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук