Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви амнистия за всички съдии, които системно не спазват сроковете за разглеждане на своите дела. Това съобщава "Правен свят".

Това стана факт след като ресорната колегия отказа да накаже бившия председател на  Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова. Оказа се, че кадровият орган е неспособен да наложи санкция на съдийката, тъй като нито едно от четирите предложения не бе събрало нужната подкрепа от поне осем гласа "за".

До решението по казуса с дисциплинарката на Мирослава Тодорова се стигна след отлагане на решението с близо месец и половина. Още на 26 февруари, когато Тодорова отказа да се яви пред кадровиците, а това от нейно име направи адвокат Даниела Доковска, едва четирима от членовете на съдийската колегия са подкрепили предложението Тодорова да бъде наказана с намаляване на заплата с 10% за период от половин година, както бе предложила дисциплинарната комисия.

Последва специално изслушване на самата Тодорова, но до гласуване не се стигна, тъй като председателстващият заседанието Лозан Панов поиска отлагане заради негова и на кадровици среща с представители на мисията по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Решението бе отложено още веднъж, пак по искане на Панов, който държеше да участва в гласуването, но това не можело да стане в седмицата, в която чества своя рожден ден, тъй като ще е в отпуск.

Така, след като дисциплинарката не бе приключена близо две години и след три отлагания в последните два месеца, този вторник ВСС подкрепи системното нарушаване на сроковете, нещо, заради което държавата плаща обезщетения, било чрез националния механизъм или чрез осъдителни решения на Съда в Страсбург.

Ето как гласуваха кадровиците за трите останали варианти за санкциониране на Тодорова, която вече е била обект на дисциплинарно наказание, отново за забавени дела.

Минималното наказание "забележка" подкрепиха четирима кадровици - Лозан Панов, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска.

"Понижение в ранг" подкрепиха петима от членовете на колегията – Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Стефан Гроздев, Боян Новански и Вероника Имова.

"За" най-тежкото наказание – "понижаване в длъжност" за срок от една година гласуваха шестима кадровици – Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Стефан Гроздев, Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Вероника Имова.

Даниела Марчева, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров гласуваха против и трите предложения, а от заседанието на Съдийската колегия отсъства Красимир Шекерджиев.

Така, след процедурни трикове и множество отлагания, в крайна сметка мнозинството в Съдийската колегия се обяви в подкрепа на една от основните причини, които будят недоверие в обществото към съдебната система – бавното правосъдие, което често се превръща и в отказ от правосъдие. 

Дисциплинарното производство срещу Мирослава Тодорова стартира след сигнал през 2016 година от главния прокурор Сотир Цацаров заради забавено произнасяне по искане на прокуратурата за разкриване на банкова тайна, в периода, в който съдийката е правораздавала в Софийски районен съд (СРС).

Искането на държавното обвинение било по Закона за кредитните институции, според който съдът трябва да се произнесе в 24-часов срок. Самото искане е постъпило на 21 ноември 2015 г., но съдия Тодорова се е произнесла чак на 17 декември. В резултат на сигнала на главния прокурор, е стартирала проверка на Инспектората на ВСС, която установила  над 229 дела, които съдийката е забавила с над 2 години.