От днес в цялата страна ще се издават електронни фишове за глоби. Шофьорите, които са превишили скоростта и са засечени с камери, ще получават документа с препоръчано писмо.
Нарушителите ще имат 14 дни, за да платят глобата или да декларират, че автомобилът им е управляван от друго лице. <br /> <br /> За това прегрешение вече няма да получавате призовка. Автоматичната система отчита превишението на скоростта и ви се издава електронен фиш.<br /> <br /> Електронният фиш отчита дата и час на засичане, скоростта, с която се е движил автомобила, както и глобата. Заедно с фиша получавате и снимка от момента на засичането. Ако на път в населено място, като Цариградско шосе в столицата автомобилът ви е засечен, че е превишил скоростта с 35 километра над разрешените глобата ви е 200 лева. Фишът се издава в хартиен вариант и ви се изпраща с обратна разписка по пощата.<br /> <br />