ПП „Има такъв народ“ организира в Свищов среща с финансовия експерт Любомир Каримански, който представи програмата на партията в секторите „Икономика“ и „Финанси“.

Той има повече от 25 години опит в сферата на финансите. Завършил е УНСС, където доскоро е преподавал корпоративни финанси и финанси.

Притежава магистърска степен и от Лондонското HULT International Business School. Работил е в няколко търговски банки в България, а в последните 6 години работи в регулаторни органи, свързани с европейските платежни схеми, два мандата е част от Европейския банков орган, както и в Асоциацията на банките в Люксембург.

В програмата на сектор „Икономика“ са залегнали пет основни стълба. Първият включва постигането на последователно и устойчиво икономическо развитие. Това направление е залегнало в програмите и на други политически формации, като тук различното са начините за реализиране на този ефект.

Предвижда се промяна в Търговския закон, за да може да се обезпечат от правна гледна точка всички етапи на финансиране, засягащи стартиращите компании. Според лектора в момента се наблюдава разминаване между правната рамка и възможностите, които се предлагат от различните финансови инструменти за стартиращите компании, така че те да могат да бъдат свободни да растат и да се развиват.

Преди това обаче ще обърнем нужното внимание на последиците за компаниите, нанесени от коронакризата, които не могат да се постигнат само със саниране на сгради, коментира Каримански.

В този смисъл трябва да се подкрепи капиталовата структура с помощта на Банката за развитие или с различни дейности на фонда на фондовете. Също така партията предвижда създаването на т.нар. „клъстерна карта“ на ресурсите на страната, за да се знае с какво разполагаме във всяка една точка на страната, докато от финансова гледна точка ще работим за пълна децентрализация на публичните средства от страна на фиска.

Няма никакъв икономически смисъл да се привличат инвеститори в определено място или регион, където не разполагаме със съответните ресурси, обобщи експертът.

Необходима е и бърза преработка на плановете, които засягат средствата от ес, тъй като към момента проектният принцип не е водещият.

Балансирано развитие на регионите и догонващо изравняване на отделните области в страната и отделно на България спрямо другите държави в ЕС трябва да е най-важният критерий.

Нуждаем се от последователни стъпки към насърчаване на кръговата икономика и използване на ресурси от едно производство и насочването им към друго, за да не се налага да плащаме допълнителни средства и за вредни емисии, предвижда още програмата на „Има такъв народ“.

Развитие на човешките ресурси и образованието за ПП ИТН е изключителен приоритет и това се отразява във всички сектори. Увеличаване на инвестициите и усилията, които са необходими при подготовка още от най-ранна детска възраст за израстване на хора с интереси и виждания да се развиват от определена сфера, да стартират бизнеси.

Предвиждат се и извънучилищни занимания, като едновременно с това се развиват дигиталните умения. Дигитализацията не трябва да се схваща като раздаване на таблети и внедряване на софтуер, а като процес.

Младите хора трябва да разбират от процесите, след което идват вече различните платформи, внедряването на софтуери, използването на различни комуникационни решения.

Не изключваме и възможността за привличане на специалисти в тази област от чужбина. За тази цел ще работим по развиване на т. нар. „синя карта“ – самите работодатели ще могат да привличат квалифицирани кадри, които ще могат да пристигат в България със своите семейства (в момента няма такава възможност и много специалисти се отказват да дойдат в България).

Петият стълб включва насърчаването на иновациите и предприемачеството. Иновативният сектор в момента е с най-висока възвръщаемост.

В сектор „Финанси“ на първо място имаме за цел промяна на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като ще има възможност за такова ревизиране, разкри Каримански.

Според него в момента наблюдаваме една голяма разпокъсаност на електронните услуги в България, те не са интегрирани. Финансистът обяви, че ще предложи Министерството на труда и социална политика да бъде преструктурирано и дейностите по труда да бъдат насочени в икономиката.

Самото Министерство на икономиката в този му вид и е неефективно, поради което трябва да се промени в министерство на иновациите и индустрията.

На следващо място Любомир Каримански обърна внимание, че трябва да се променят начините, по които се създават критериите за обществените поръчки. Към момента не е налице достатъчно ефективен мониторинг върху обществените поръчки и тяхното изпълнение. Тези критерии трябва да са прозрачни за обществото.

В следващите три години трябва да положим усилия бюджетният дефицит да не е по-голям от 3 процента. Цялото ръководство на ПП ИТН е зад идеята, че България трябва да върви към Еврозоната и приемането на еврото.

Това ще стане поетапно, тъй като трябва да бъдат осъществени много други проекти и друг тип възстановяване на финансите от гледна точка на методологията на съставяне на държавния бюджет, прилагане на механизми в обществените поръчки, които да запълнят големите „дупки“ и изтичането на финансов ресурс.

Не на последно място в програма „Финанси“ сме заложили стратегия за намаляване на социалното неравенство и подобряването на условията на живот на хората, допълни още финансистът.

От партията предвиждат и реформи в системата за отчитане и в НЗОК – тя черпи голям ресурс от финансите. Една от бързите и ефективни промени, които могат да се въведат в няколко стъпки, е изпращането на SMS всеки път, когато едно лице се лекува по дадена пътека, т.е. наличие на обратна връзка и задвижването на електронното здравно досие и електронната рецепта.

До около две години дефицитът да слезе от 1,5 до 1%, за да може в рамките на един мандат да се получи балансиран бюджет.
Необходимо е и да се постигне истинска диверсификация на газа в България. Без това не бихме могли изобщо да говорим за намаляване на цената на каквото и да е в сферата на индустрията и производството.

Реформа в данъчната политика – въвеждане на необлагаем минимум при облагане доходите на физическите лица, семейното подоходно облагане, увеличаване на данъчното облекчение за деца, намаляване на осигурителната тежест до 3% в зависимост от анализа на Министерството на финансите са другите приоритети за „Има такъв народ“.

Данъчни стимули за инвестиции в производството за начинаещи компании и за инвеститори, които стъпват тепърва в България, в първите три години планира партията на Слави Трифонов. Също така се предвижда обратно начисляване на ДДС за секторите „Плодове и зеленчуци“, „Биопроизводство“, осигуряване на конкурентно предимство на българските стоки.

Увеличаване на задължителния праг за регистрация по ДДС на 100 хил. лв. е друга тяхна мярка.

Вътрешно преструктуриране на държавните предприятия – около 80% от тях сега се управляват абсолютно неефективно, също е залегнало в икономическата програма на формацията.

След изложението на основните моменти от програмата на ПП ИТН Любомир Каримански отговори на множество поставени въпроси от аудиторията. Беше обърнато внимание на финансирането на общинските болници и заплащането на персонала – медицински сестри, санитари.

Коментирана бе и ситуацията на транспортните коридори в страната предвид съществуващия и нереализиран проект за трети мост на река Дунав при Свищов. Голям интерес предизвика и финансовото състояние и направените инвестиции в най-голямото предприятие в региона – „Свилоза“.

Не на последно място бяха поставени и въпроси, свързани с развитието на висшето образование и в частност Стопанска академия „Д. А. Ценов“ като едно от водещите държавни висши училища за подготовка на икономисти.