Върховната административна прокуратура разпореди на контролните органи и общините поредица от проверки за незаконни строежи по Черноморското крайбрежие, предаде БНТ.


Една от тези проверки и за строежа край Алепу, а вчера приключи проверката за качеството на водата в пловдивското село Брестовица. Тя беше разпоредена чрез служебния екоминистър.

Ръководителят на Върховната административна прокуратура и един от заместниците на главния прокурор Десислава Пиронева обясни в "Денят започва", че е преразгледана проверката на случая "Алепу", която е текла още през 2019 година. Тогава проверката е показала, че всичко е наред, но нещата са се променяли във времето - уточни Пиронева.

"Установихме незаконосъобразен административен акт, а именно повторно разрешение за строеж, т.е., последващо разрешение за строеж на мястото. Първоначално е било дадено такаво за изграждане на подпорна стена, впоследствие инвеститорът се е отказал с нотариално заверена декларация от него и е предприел мерки по снабдяване с ново такова - именно то се явявява незаконосъобразно, според нас нищожно", коментира зам-главният прокурор.

ВАП е направила пълен анализ на всички обстоятелства, които касаят случая и е сезирала Окръжна прокуратура Бургас, която е внесла протест срещу това разрешение за строеж. Делото на първа инстанция е приключило и съдът е прогласил нищожност, сега предстои разглеждане на делото от ВАС през есента.

През 2020 година е направена проверка по цялото Черноморие. Констатирани са нарушения както на Закона за устройство на територията, така и на екологичното законодателство. Навсякъде са сезирани съответните компетентни местни органи.

Пиронева заяви, че действително има проблем с питейната вода в Брестовица.

"Изследванията са показали какъв е източникът, откъдето манганът попада в питейната вода, също така, че повишеното количество манган е отчетено през месец март тази година, а след това контролните изследвания са показали неопасно, но все пак наличие на манган. Контролните органи са предприели необходимите мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план", обясни Пиронева.

По думите ѝ ВиК операторът е иницирал изграждане на нов водопровод в дългосрочен план, предстои проучване и обявяване на обществена поръчка.

"Същевременно са предприети мерки за предотвратяване и филтриране на водата, за да може количеството на манган да бъде намалено. Здравните власти в лицето на РЗИ-Пловдив не позволяват и към момента употребата на тази вода за питейни нужди и за готвене. Проверката не констатира данни за увреждане на човешкото здраве", заяви зам-главният прокурор.

Според нея проблемът е натрупан с годините в резултат на експлоатацията на ВЕЦ, който се намира в непосредствена близост.

"Предприети са краткосрочните мерки за предотвратяване на продължаващото замърсяване на водата, в дългосрочен план е обещано и се планира изграждането на нов водопровод", обобщи тя.

Пиронева коментира и евентуално закриване на специализираните съдилища. Според нея закриването на Специализирания наказателен съд ще се отрази неблагоприятно на бъдещо разглеждане на делата на европрокуратурата. Тя заяви, че служебният кабинет дори е предприел мерки, насочени към специализация на съдилищата, а това говори за една непоследователност. Такива промени според нея трябва да се правят след обстоен и задълбочен, отговарящ на обществените потребности и на тенденциите анализ.