Министерството на труда и социалната политика увеличи сумата на целевата помощ за отоплителния сезон от 1-ви ноември 2008 година до 31 март 2009 година. Отпускат се по 56,50 лева месечно за всеки от зимните месеци. Тази сума покрива разходите за 62 кубически метра природен газ на месец, ако отоплението е със синьо гориво.
Изплащането на помощите в брой вече започна и ще завърши на 30 ноември. Парите се получават по местоживеене в дирекциите на Агенцията за социално подпомагане.
През отоплителният сезон 2007/08 година енергийната помощ беше 34,89 лева и стигаше за 50 кубически метра природен газ. /БЛИЦ