Изпълнителният директор на "Вазовските машиностроителни заводи" Сопот Иван Иванов заяви на пресконференция, че е подал едномесечно предизвестие за напускане на работа.

Иванов оставя заводите с  30 192 000 лв. задължения. По неговите думи до септември тази година са изплатени 34 227 000 лв. Договорите, които трябва да бъдат изпълнени до края на годината, са за над 17 млн. лв. Иванов заяви, че решението му за напускане на поста няма нищо общо със започналата вече стачка в заводите. “Тя е плод на лично решени, все пак вече съм на 64 години и ми е време да се пенсионирам”, каза той.
Иванов каза също, че има една фигура в заводите, като не спомена името му, който е купил стока, чиято цена е 3 млн. лева, а платил само 1,5 млн. за нея. Спомена също, че изкупната цена на продукцията се взима за 160 долара, а се продава за 250 долара.  
За последните 9 месеца отчетът на произведена и продадена продукция е 60 млн. лв., което е равно на отчета за цялата минала година. Фонд „Работна заплата” е 22 млн. лв., за същия период на миналата година е бил 14 млн. лв. и равен на целия фонд за миналата година. Дълготрайните материални активи на заводите се равняват на 1,8 млн. лв. 
Иванов посочи, че през юни 2006 г. е бил в Министерството на икономиката и енергетиката, където са обсъдени два варианта – единият, дружеството да бъде обявено в неплатежоспособност, а другият – да бъде поет рискът, то да бъде стабилизирано. Неприятно беше за мен, че трябваше да поема тази длъжност, заяви Иванов.
Идеята е 70% от заводите да останат собственост на държавата, а останалите 30% на приватизатора. Иванов каза, че когато има стачка, щ е много по-трудно да се приватизира дружеството и това ще забави целия процес. Такава стратегия била приложена и за завод „Арсенал”, където 25 на сто остават собственост на държавата. Стратегията за приватизацията на дружеството обаче още не е внесена в Министерски съвет. 
Десислава Вангелова/БЛИЦ