Започва първият етап от раздаването на ваучери за декодиращи устройства, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
Списъците на правоимащите лица се намират в определените пощенски станции, вече публикувани на интернет-страницата на АСП. Отделно от това информация за пощенската станция, в която ще се раздават ваучерите, гражданите могат да получат в съответната дирекция &quot;Социално подпомагане&quot; по постоянен адрес на правоимащите. <br /> <br /> Тези от тях, които нямат възможност да приемат цифрова телевизия чрез своите телевизионни приемници, трябва да удостоверят това обстоятелство чрез подписване на декларация, която ще им бъде предоставена за попълване в пощенските станции, преди получаването на ваучера. При получаването му лицата следва да представят лична карта или личен паспорт. При невъзможност лично да посетят пощенската станция следва да упълномощят лице, което да получи ваучера вместо тях. Важно е получателите да знаят, че не трябва да се нарушава целостта на ваучера.<br /> <br /> След като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приключи втората тръжна процедура за доставка на декодери и информира Агенцията за социално подпомгане, ще започне и вторият етап на раздаване на ваучерите, който се отнася за общините в Северен централен район, с областни градове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра; Югозападен район, с областни градове Благоевград, Кюстендил, Перник; Югоизточен район, с областни градове Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Софийска област и град София, с изключение на общините, обслужвани от дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo; - Оборище. <br />