След пороините дъждове и топящите се снегове, които създадяха реална опасност от преливане на язовирите, започна пестенето изпускане на водата от тях.
Нивото на водата в язовир &quot;Тича&quot; е 2.50 метра под кота преливник и от снощи се изпускат по 10 кубични метра/сек.<br /> <br /> Потенциално опасните язовири в областта са с нива под кота преливник с изключение на яз. &quot;Станянци&quot; и яз. &quot;Маломир&quot;, общ. Върбица, които преливат с около 20-30 см и яз. &quot;Дибич&quot;, общ. Шумен, който прелива минимално (10см).<br /> <br /> Реките в Шуменска област към момента са натоварени на около 40 процента от проектнтата проводимост.<br /> Писма до кметовете на общините да предприемат мерки за обезопасяване на водните обекти са изпратени от областната администрация в Силистра. Дадени са указания за почистване на речните корита и канализационните системи и за осигуряване на проводимостта под мостовете.<br /> <br /> В Силистренска област има над 40 водоема, като 6 от тях се водят като потенциално опасни. Няма населени места с прекъснато електрозахранване и без водоснабдяване.<br /> <br />