Затворници участват в почистването на речното корито на река Марица, съобщават община Пазарджик.
В отстраняването на растителността по сухия речен ръкав са ангажирани и лишени от свобода, които са под строг конвой. Също така е започнала проверка на място до колко са изпълнени предписанията за обезопасяването на критичните язовири в региона.<br /> <br /> Три от водоемите &ndash; &bdquo;Росен 1&rdquo;, &bdquo;Овчеполци 2&rdquo; и&ldquo; &bdquo;Бялата кал&rdquo;, край Панагюрище са рискови при силно снеготопене, заради което кметовете на населените места имат едноседмичен срок за отстраняване на неизправностите. <br /> <br /> Всички кметове в региона трябва да докладват на областния управител Дончо Баксанов за ситуацията на водоемите, които са отдадени на концесия.<br /> <br />