Министърът на здравеопазването Евгений Желев откри обновения медико-диагностичен блок в многопрофилната болница за активно лечение в Хасково по време на тържествата за 120-та годишнина от създаването на лечебното заведение. Той връчи на изпълнителния директор на болницата д-р Димитър Шопов златен почетен знак - I степен на Министерството на здравеопазването и чек за 700 000 лева, с които ще бъде подменен скенерът на болницата.
За последните три години в хасковската болницата са инвестирани около един милион и двеста хиляди лева. За ремонт и привеждане на медико-диагностичния блок в съответствие със съвременните изисквания са вложени около 100 хиляди лева. Той разполага със скенер, кардиограф, ехокардиограф и фиброгастроскопска зала. Министър Желев информира тукашните медици, че след 20 дена ще бъдат отворени оперативните програми, които са предвидени за здравеопазването. Той сподели, че предстои 147 милиона лева да се вложат в модернизация на болничните инфраструктури и за обзавеждането им с нова, съвременна апаратура.
Тодорка Николова, БЛИЦ