През последните 15 години в община Летница делът на животновъдството постепенно намалява поради раздробяването на стопанствата и липсата на подходящи условия за отглеждане на добитък в големи обеми.
От друга страна, намаляването на производството на зърнени и фуражни култури в областта в периода 2000 – 2004 г., както и отдалечеността на по-големите фуражни заводи, оскъпяват изхранването на животните. Ниските изкупни цени на млякото и цените също не мотивират частни предприемачи да развиват животновъдство. По-голяма фирма, която продължава да развива дейност животновъдство, е "Перуджи-Пеньо Дешев". Нейното седалище е в с. Горско Сливово, огласи днес Община Летница. /Гергана Димитрова, БЛИЦ