От днес на сайта на НОИ тръгва електронна услуга, с която всеки може сам да си изчисли размера на пенсията.
Вчера стана ясно, че изплащането на болничните вече няма да бъде обвързано с датата за заплата. Условието влиза в сила от първи януари.<br /> <br /> Това означава, че болнични ще бъдат плащани и преди да са начислени заплатите. Сега това е невъзможно. Остава обаче въпросът дали работодателят ще има добрата воля бързо да придвижи документа на подчинените си или ще чака последния възможен срок.<br /> <br /> <br />