536 служители от администрациите на територията на област Ловеч са преминалИ курсове по английски език през 2006 и 2007 г., 24 са се включили в многомодулни специализации, а 2019 са се включили в организираните от Министерството на държавната администрация и административната реформа обучения по информационни технологии. Това стана ясно днес в Ловеч от работната среща между министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и губернаторката Сурай Велиева, предаде кореспондентът на БЛИЦ в града.
По същия проект 48 служители от администрации на територията на област Ловеч са включени и в обучение за актуалното състояние и институционалната система на ЕС, което включва информация за историята, институциите и политиките на ЕС, европейското право и прилагането му, както и за механизмите за вземане на решения. Общо за страната такива обучения преминават около 5000 служители.
Един служител от областната администрация ще премине и практически курсове за водене на преговори в процеса на вземане на решения в ЕС. Общо за страната такива курсове преминават около 500 служители, ангажирани с изготвянето и защитата пред европейските институции на българската позиция в различни сфери.

Общо 125 компютри, лаптопи и сървъри е предоставило от 2006 г. насам Министерството на държавната администрация и административната реформа на областната администрация, общинските администрации, кметствата и др. от област Ловеч. Обновяването на компютърната техника е част от политиката на МДААР за модернизация на държавната администрация, съдебната система и институциите, предоставящи обществени услуги. За пръв път през 2008 г. компютри получиха и по-малките административни единици, където недостигът от модерна техника е най-осезаем.
Областната администрация и 4 общински администрации от Ловешка област са включени в проекта на МДААР "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите". Това е един от седемте проекта, за които като конкретен бенефициент на Оперативната програма "Административен капацитет" Министерството на държавната администрация и административната реформа получи одобрение в края на 2007 г.
Целта е да се подобри ефективността, ефикасността и качеството на административното обслужване в България чрез по-широко прилагане на инструменти и системи за управление на качеството, подобряване на знанията и уменията в администрацията за въвеждане и прилагане на инструменти за управление на качеството и стимулиране на въвеждането на иновации за подобряване на качеството на административното обслужване на базата на обмен на добри практики. Една от основните дейности по проекта е въвеждането на международните стандарти ISO в 100 областни и общински администрации от цялата страна. и тяхното сертифициране.
По време на среща с медиите от региона министър Василев представи информация и за регистрационните режими, въведени от общините в област Ловеч. Той подчерта, че МДААР винаги е настоявало за политика по премахване на ненужните и невъвеждане на нови лицензионни, регистрационни и разрешителни режими и посочи, че на територията на областта режим "Регистриране на търговски обект" все още действа единствено в общините Луковит и Тетевен, докато в останалите такъв или не е бил въвеждан, или вече е премахнат.
При срещите си с ръководството на общините Ловеч и Угърчин, както и на областната администрация, министър Василев обърна специално внимание и на грешките, които тези администрации имат в английските версии на сайтовете си по отношение на спазването на правилата за транслитерация на българските собствени имена на латиница, и настоя неточностите в изписването на някои географски обекти да бъдат отстранени бързо. /БЛИЦ