Ръководството на АБВ обмисля да оттегли подкрепата си за кабинета. Това се заявява в декларация на партията, изпратена до медиите. В нея се излагат причините, довели до становището на АБВ.
<strong><u><em>Ето цялата позиция на ръководството на АБВ:</em></u></strong><br /> <br /> В началото на м. ноември 2014 г. КП АБВ взе решение за подкрепа и участие в правителството на Република България. Това решение последва продължителни политически преговори, извършени при максимална откритост пред обществото и които завършиха с приемането на подробна Политическа декларация, която стана основа на правителствената програма. Допълнително беше сключено Споразумение за партньорство между ПП АБВ и ПП ГЕРБ, в което се подчертаваха идейните различия и автономията на парламентарните групи при вземането на решения, съвместното желание да се постигне съгласие в обществото по основните политики и се определяха механизмите за политически консултации.<br /> <br /> Водещи за АБВ в хода на преговорите бяха търсенето на национално съгласие по най-важните за страната въпроси, стабилизацията на управлението и изпълнението на предизборните ангажименти, поети пред българските граждани. След като голяма част от тези ангажименти намериха място в правителствената програма, АБВ превъзмогна идейните различия и острите критики към предишни участия на някои от партньорите в управлението и пое ангажимента за участие в името на националните цели. Същевременно ПП АБВ и парламентарната й група си запазиха възможността за независими действия и отстояване на позиции като премахването на плоския данък например и въвеждането на по-справедлива данъчна система.<br /> <br /> Участието на АБВ в изпълнителната власт е в лицето на вицепремиер и министър на труда и социалната политика, зам.-министър на регионалното развитие, областен управител и седем зам.-областни управители. През изминалите 4 месеца от управлението АБВ постигна успехи, спечели политически битки и изигра ролята на коректив в социалната политика на правителството. Повишаването на минималната работна заплата, добавките към минималните пенсии, повишаването на социалното облагане за високите доходи, активните мерки за насърчаване на младежката заетост и други са пряк резултат от участието на АБВ в изпълнителната власт. Представителите на партията се заеха незабавно и с редица реформи в тежки сектори като пенсионната система, семейните добавки за деца, почасовата и гъвкавата заетост, увеличаване на синдикалните права на работещите, стратегията за развитие на изостаналите региони, в т. ч. Северозападна България. С тези реформи се целят намаляване на несправедливостта и неравенствата, борба с бедността, активни мерки за привличане на безработните към трудова дейност. <br /> <br /> Тези законопроекти ще бъдат подготвени до края на м. април и до края на лятната парламентарна сесия могат да станат факт. Така представителите на АБВ ще бъдат тези, които първи налагат отдавна очаквани законодателни промени.<br /> Същевременно трябва да отчетем, че през първите месеци на работа на правителството проличаха и сериозни проблеми. Спря активният диалог за обсъждане на политики, представители на ГЕРБ неведнъж поставяха своите партньори пред свършен факт със законодателни предложения, работата на правителството &bdquo;се парцелира&ldquo; между министрите, не се вижда общи действия по цели, които да мобилизират и българското общество. По редица от заложените в Политическата декларация приоритети като изборното законодателство, мерките за насърчаване на инвестициите, формулиране на приоритетите в отбраната и външната политика и т.н. все още няма и идея за конкретни действия. Липсата на активна работа по тези и други вече договорени на политическо равнище приоритети поставя под съмнение желанието и готовността за изпълнение на поетите в Политическата декларация ангажименти.<br /> <u><em><strong><br /> Като отчита горните аргументи, Националният съвет на ПП АБВ<br /> РЕШИ:</strong></em></u><br /> <strong>1.</strong> Дава висока оценка на участието на представителите на АБВ в изпълнителната власт. Насърчава ги да продължат да работят активно за изпълнение на поетите пред избирателите ангажименти и да влияят според възможностите си при формирането на правителствената политика.<br /> <strong>2.</strong> Отчита като неработещ механизмa за координиране на политики между партиите, подкрепящи правителството, което създава невъзможност за партньорско сътрудничество и споделяне на отговорността за управлението.<br /> <strong>3.</strong> Изразява неудовлетвореност от факта, че по голяма част от договорените в Политическата декларация приоритети няма видима работа.<br /> <strong>4.</strong> Заявява, че при продължаваща липса на съгласуваност между партньорите и координация на провежданите политики и забавяне на договорените в Политическата декларация мерки, АБВ ще бъде принудена да преразгледа своята подкрепа и участие в управлението.<br /> <strong>5.</strong> Настоява, че българските граждани очакват бързи и енергични действия за укрепване на държавността и справедливостта от правителството и парламента, а не обещания и бъдещи ангажименти.<br /> <strong>6.</strong> Упълномощава Изпълнителния съвет на ПП АБВ в едноседмичен срок да приеме критерии за оценка на работата на правителството, основани на предизборните ангажименти на партията и договореностите в Политическата декларация.<br /> <strong>7.</strong> Упълномощава ИС да излъчи контактна група, която да проведе официални разговори с партньорите, на които да представи оценката за изпълнението на Политическата декларация и за механизмите за партньорска координация.<br /> <strong>8.</strong> На основата на направените оценки и проведените с партньорите разговори, Националният съвет да утвърди предложения за решения на предстоящата Национална конференция относно отношението ни към управлението на страната и управленските политики.<br /> <strong>9.</strong> Очаква от ПГ на АБВ да продължава да отстоява стриктно поетите пред избирателите ангажименти и политическите решения на партията.<br /> <strong>10.</strong> Дава пълна подкрепа за представителите на АБВ в изпълнителната власт да продължат активната си работа за провеждане на приоритетните за АБВ и заложените в Политическата декларация приоритети. <br /> <br />