Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 17 декември 2018 г.
 
Илиана Беновска: Имам два въпроса, г-жо Петкова, единият е по-скоро човешки, отколкото журналистически – има ли някаква правна възможност индустриалецът Сашо Дончев да бъде „възмезден“, да не употребя глагола „наказан“, за това, което причинява на държавата като разход? И вторият ми въпрос е ще имате ли смелостта, разговаряхте ли с премиера Борисов правителството да реагирате на тези санкции, които практически, както и Вие изтъкнахте, създават възможности за допълнителна инвазия в енергетиката ни – въпросът за „Турски поток“ знаете виси, въпросът за „Южен поток“ е приключен, въпросът за газовия хъб с Гърция също е под въпрос? Хем те искат да има диверсификация и Русия да не е единственият доставчик, хем фактически ни слагат намордник непрекъснато?
 
Теменужка Петкова: По отношение на първия Ви въпрос това, което мога да кажа – България е правова държава, всеки в една правова държава може да реши какво да предприеме във връзка с действията на една или друга институция. Ако се чувства увреден по някакъв начин може да предприеме съответните действия. Така че ние ще свършим нашата работа, така че да защитим нашия национален интерес, това е като правителство, като ръководители на БЕХ, на „Булгаргаз“, на „Булгартрансгаз“ това е нашата цел, да защитим нашите национални интереси и имуществените и финансови интереси на държавната енергетика.

   По отношение на втория Ви въпрос, аз смятам, че България е доказала своята лоялност по отношение на ЕС, на спазването на европейските правила, на европейските регламенти. Знаете и това, което правим по повод концепцията за газоразпределителен център на територията на България, това е една концепция, която заедно с ЕК разработихме, заедно с главна дирекция „Енергетика“ и това, към което се стремим е при стриктно спазване на европейските правила и процедури да можем да гарантираме и енергийната сигурност на страната, и на целия регион, да можем да либерализираме пазара на природен газ и да можем да запазим стратегическото място на България на газовата карта на Европа.