ПГ на „БСП за България“ внесе вота на недоверие в деловодството на парламента. Вотът е на тема "Корупция" и е петият, който групата на БСП внася в 44-ия парламент срещу третия кабинет на Бойко Борисов.

В деловодството се качи лидерът на БСП Корнелия Нинова и цялата парламентарна група.

ПГ на „БСП за България“ се състои от 78 народни представители. С това от опозицията са спазили изискването за вота една пета от народните представители да предложат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет, а именно 48 депупати.

Правилникът предвижда разискванията по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие да започват не по-рано от три дни и не по-късно от седем дни от постъпването на предложението.

Гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.

Проектът за решение се смята за приет, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Оператор: Съйко СЪЕВ, БЛИЦ