Препотвърждаваме стратегическото партньорство между България и САЩ. Двете страни споделят общи ценности и интереси и имат ангажимент към опазването на мира и международния ред. Сътрудничеството със САЩ заема важно място във външната политика на страната ни както в двустранен, така и в многостранен план. Това заяви българският министър-председател Бойко Борисов по време на среща с държавния секретар на САЩ Марк Помпейо в Ню Йорк.

Премиерът Борисов подчерта, че САЩ и България имат установени отлични отношения в областта на сигурността и отбраната както в двустранен план, така и в рамките на НАТО.

„България оценява постоянната подкрепа, която правителството на САЩ оказва за модернизирането на българските въоръжени сили и постигането на по-голяма оперативна съвместимост. Убеден съм, че засилените съвместни учения и тренировки, които се провеждат на територията на съвместните българо-американски съоръжения, допринасят изключително много за повишаване на оперативната съвместимост на българските въоръжени сили с тази на въоръжените сили на останалите страни-членки на НАТО“, каза още Бойко Борисов.

В тази връзка българският премиер оцени високо решителните действия, предприети от страна на САЩ чрез Инициативата за гарантиране на сигурността на европейските съюзници (ERI) и операцията „Атлантическа решителност“.

По време на разговора българският министър-председател посочи, че потвърждавайки поетите ангажименти в рамките на НАТО, в началото на година правителството одобри национален план за постепенно повишаване на разходите за отбрана до 2 % от БВП до 2024 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

„Подготвени са актуализирани проекти за инвестиционен разход за нови бойни бронирани машини за Сухопътни войски, нов тип боен самолет за Военновъздушните сили и два многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили“, допълни още премиерът Борисов.

Министър-председателят Бойко Борисов и американският държавен секретар Марк Помпейо бяха единодушни, че взаимодействието между българските и американските правоохранителни органи е последователно и практически ориентирано. В разговора беше отбелязано, че службите на двете страни си сътрудничат ефективно в борбата срещу организираната престъпност, тероризма, трафика на хора и наркотици, киберсигурността, корупцията и др.

По време на срещата беше изтъкнато и задълбоченото двустранно търговско-икономическо сътрудничество. Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че привличането на американски инвестиции е сред основните приоритети в усилията на българското правителство, като акцентира върху секторите информационни технологии, машиностроене, електротехника и електроника.

В разговора българският премиер заяви, че поддържането на финансова дисциплина, благоприятен данъчен климат, квалифицираната работна ръка и прилагането на нужните законодателни мерки правят страната ни все по-желано място за бизнес и инвестиции.

В рамките на срещата българският министър-председател запозна американския държавен секретар с хода на изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция, както и с модернизацията и разширението на съществуващата газопреносна мрежа у нас.

Борисов подчерта и увеличаването на капацитета на газовото хранилище в Чирен, както и процесите по търсенето и проучването на природен газ в българската акватория на Черно море.

„България и САЩ имат възможности да разширят допълнително активното си партньорство в областта на енергетиката както на институционално, така и на фирмено ниво. Страната ни би оценила високо подкрепата на САЩ за реализацията на газовия разпределителен център на територията на България, който би разширил енергийната диверсификация на България и би помогнал за изграждането на конкурентен и либерализиран газов пазар в Европа”, посочи премиерът Борисов.