Очаква се на заседание на Министерския съвет да стане ясен размерът на върнатите бонуси от политическите кабинети.
Първоначалният срок до петък, даден от премиера Бойко Борисов, беше удължен с три дни.<br /> <br /> Длъжностните лица министри, заместник-министри, началници на политически кабинети, областни управители и заместник-областни управители в условията на криза няма да вземат допълнителни пари. В петък ви е крайният срок, заяви пред министрите миналата сряда премиерът Бойко Борисов.<br /> <br /> Министерството на финансите откри банкова сметка в БНБ за чужди средства в левове, по която да бъдат дарени всички получени бонуси.<br />