Премиерът Бойко Борисов използва личния си фейсбук профил, за да покаже данни от НСИ относно бюджетния излишък и БВП. Ето какво написа Борисов: 

Отнасяме се като добри стопани към България – не задлъжняваме и не оставяме дългове на следващите поколения. Според окончателните данни на НСИ - Национален статистически институтза 2018 година отчитаме бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., което е 1.8% от БВП. Продължава и положителната тенденция дългът на сектор „Държавно управление“ да намалява като достига 22,3% от БВП.